Nominasjon til Stiansenprisen

Ved å benytte seg av dette skjemaet kan man nominere enkeltpersoner og/eller organisasjoner til Stiansenprisen. Nominasjonsfristen er 1. oktober 2021, og prisen deles vanligvis årlig ut 13. oktober.

Navn på organisasjon eller person som nomineres (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Nettside

Om prosjektet

Kort om organisasjonen eller personen som nomineres (obligatorisk)

Hvordan har organisasjonen/personen bidratt til å fremme dyrenes interesser det siste året? (obligatorisk)

Hvordan kan Stiansenprisen bidra til videre arbeid for å bedre dyrevelferd? (obligatorisk)

Hva er drivkraften bak arbeidet for å bedre dyrevelferden? (obligatorisk)

Nedenfor kan det legges ved mer informasjon om ønskelig.

Kontrollspørsmål (obligatorisk)