Søknadsskjema prosjektstøtte

Ved å benytte seg av dette søknadsskjemaet kan man søke om støtte til prosjekter som bidrar til å fremme dyrs rettigheter. Stiftelsen behandler søknader årlig.

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2021.
Alle søkere får beskjed om utfallet etter avsluttet behandling.

Ditt navn (obligatorisk)

Organisasjon-/personnummer

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Nettside

Om prosjektet

Kort om organisasjonen eller personene bak prosjektet (obligatorisk)

Opplysninger om hvorfor søkeren ønsker midler fra Stiftelsen

Hva skal de eventuelt tildelte midlene brukes til? (obligatorisk)

Hvorfor har dette prosjektet behov for finansiering? (obligatorisk)

Har prosjektet blitt tildelt midler tidligere? Hvis ja, til hvilket formål? (obligatorisk)

Økonomi

Søknadsbeløp (obligatorisk)

Budsjett for de tildelte midlene (obligatorisk)

Finansieringsplan (forventede utgifter m.m.) (obligatorisk)

Vi ønsker at søkeren også legger ved en forretningsplan for prosjektet. Dette kan legges ved nedenfor, sammen med eventuelt annen informasjon om prosjektet som er relevant for Stiftelsens vurdering.

Dersom søknaden blir innvilget må det signeres en kontrakt som sikrer at de tildelte midlene brukes til det formålet som er beskrevet i søknaden. Dersom prosjektet har en varighet på mer enn ett år, skal det inngis en årlig rapport, samt en sluttrapport. Rapportene skal inneholde hovedmål, eventuelle delmål, resultatoppnåelse, budsjett og regnskap. Sluttrapport skal leveres senest innen tre år etter tildeling.

Forretningsplan og annen informasjon

Kontrollspørsmål (obligatorisk)