Prosjektstøtte

På denne siden kan man søke om støtte til prosjekter som bidrar til å fremme dyrenes interesser. Arbeid som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk medvirkning eller lignende er eksempler på prosjekter kan søke om støtte, men det er ikke avgrenset til kun dette.

Støtten skal dekke prosjektarbeidet, og ikke administrasjonsutgifter. Søknader om prosjektstøtte sendes inn fortløpende.

Neste søknadsfrist og behandlingsperiode er 1. oktober 2021.

Alle søkere får beskjed om utfallet etter avsluttet behandling.

Søk om prosjektstøtte her.