Om stiftelsen

Dag S. Stiansens Stiftelse ble opprettet av Dag S. Stiansen, eier av Stiansen Eiendom AS, 24. mars 2013. Stiftelsen sitt formål er å ivareta dyrenes interesser.

Stiftelsen vil gjennom Stiansen-prisen og økonomiske bidrag støtte enkeltpersoner, prosjekter eller organisasjoner som fremmer stiftelsens formål. For 2013 vil tildelingen være 500 000 norske kroner. Stiftelsen har som mål å tilgodese både nasjonale og internasjonale initiativer.

Dag S. Stiansens Stiftelse er opprettet for å forvalte eierskapet av Stiansen Eiendoms forretningsvirksomhet når eieren går bort. Stiftelsen skal forvalte familiens verdier på best mulig måte for fremtiden, samt bidra til samfunnsnyttige formål gjennom sitt arbeid for dyrs rettigheter.