Nyheter

Dag S. Stiansens Stiftelse har nå åpnet for innsendelse av søknader til støtte. Du eller din organisasjon kan søke om støtte her på nettsiden. Stiftelsen har mottatt svært mange henvendelser siden lanseringen i mars i år.

– Engasjementet rundt lanseringen har vært overveldende. Vi har fått mange fantastiske tilbakemeldinger fra engasjerte mennesker med store hjerter. Det er inspirerende og flott å oppleve at så mange arbeider for dyrenes interesser, sier Terje Pedersen, daglig leder i Stiansen Eiendom.

Stiftelsen skal kunne tilgodese enkeltpersoner, sammenslutninger eller prosjekter som etter styrets oppfatning direkte eller indirekte bidrar til fremme av Stiftelsens formål.

Stiftelsen vil dele ut midler på to måter:

Stiansenprisen: er en pris som skal deles ut hvert år til noen som har gjort en viktig innsats for dyrenes velferd. Det er nå åpent for å nominere privatpersoner eller virksomheter som har utmerket seg i kampen for dyrenes rettigheter ved å fylle ut søknadsskjemaet her på stiftelsens nettside.

Frist for å nominere personer til Stiansenprisen er 1. august hvert år. Prisen deles ut i oktober hvert år.

Prosjektstøtte: Man kan også søke om støtte til ulike prosjekter knyttet til dyrevelferd gjennom skjemaet som ligger under «Prosjektstøtte». Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til større og mindre prosjekter på løpende basis.

Hvilke prosjekter som tilgodesees med økonomisk støtte og hvem som vinner Stiansenprisen vil bli avgjort av Stiftelsens styre etter innstilling fra Stiftelsesrådet – et ekspertråd.

Dag S. Stiansen har opprettet Dag S. Stiansens stiftelse, med formål om å verne om dyrs interesser. Stiftelsen er nå formelt godkjent av Stiftelsestilsynet og registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvert år vil stiftelsen dele ut Stiansenprisen til personer eller virksomheter som har utmerket seg innenfor dyrevelferd. Stiftelsen vil også gi økonomisk støtte til formål som jobber for dyrevelferd.

– Dyr er blant de svakest stilte i samfunnet, fordi de ikke har mulighet til å si ifra selv. Både jeg og min kone har derfor lenge hatt et stort engasjement for dyrevelferd. Med denne stiftelsen ønsker vi å gi noe tilbake til samfunnet ved å gi støtte til dem som jobber for dyrenes interesser, sier Dag S. Stiansen.

Hvem som tildeles Stiansenprisen og hvilke tiltak som får prosjektstøtte vil bli avgjort av stiftelsesstyret. Stiftelsesstyret vil få bistand fra et ekspertråd. Rådet skal bestå av mennesker som har god kunnskap om arbeidet for dyrs rettigheter.

Stiftelsen vil arve hele Stiansens formue når ekteparet Stiansen går bort. Helt siden Dag S. Stiansens testamente i 1986 har Dag hatt et klart ønske om å opprette en stiftelse. Stiftelsen skal på kort sikt finansieres av kontantinnskudd og aksjer fra eiendomsselskapet Stiansen Eiendom. På lang sikt har Dag og Trine Stiansen testamentert alle sine verdier til stiftelsen, etter at Dag S. Stiansens arvinger har fått sin lovmessige del av arven.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Newer Entries