Nyheter

Stiansen Stiftelsen har dessverre hatt problemer med serveren sin i sommervarmen. Derfor ber vi alle som har sendt søknad om prosjektstøtte om å sende søknaden på nytt. På grunn av dataproblemene utsetter vi søknadsfristen til 1. oktober 2021.

Vi beklager det inntrufne.

Dyreverner Norun Haugen tildeles Stiansenprisen 2019 for hennes viktige arbeid med å dokumentere grisens situasjon og levekår i norsk landbruk. Prisen deles ut av Dag S. Stiansens Stiftelse, og består av 50.000 kroner og en skulptur signert kunstner Elena Engelsen.

– Gjennom Brennpunkt-dokumentaren, «Griseindustriens hemmeligheter», har Norun Haugen satt grisens velferd på dagsorden i Norge. Hennes modige arbeid med å dokumentere overgrep mot gris over en lang periode viser både engasjement og vilje til å gi dyr i landbruket et bedre liv, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Norun Haugen på prisutdelingen til Dag S. Stiansens Stiftelse på Grand Hotel i Oslo 20. november 2019. Foto: Ola Waagen

Ekstraordinær innsats for dyrene
Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et uavhengig ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– For alle som er opptatt av hvordan dyr har det i matindustrien i Norge har Norun Haugens avsløringer vært av stor betydning. Vi håper hennes viktige arbeid bidrar til større kunnskap om dyrs levevilkår i industrien og gjennom det øke fokuset på dyreetiske spørsmål, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet gir sine anbefalinger til styret. Rådet består av Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har stiftelsen delt ut nærmere en halv million kroner til tolv prosjekter og organisasjoner:

• Pinnsvinhjelpen
• Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn
• Anicura
• Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold
• Solplassen omplassering og hjem for eierløse hunder
• NOAH – for dyrs rettigheter (to prosjekter)
• Sommerkatten
• Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
• Göteborgs katthjälp
• Foreningen for omplassering av dyr (to prosjekter)

For mer informasjon, vennligst kontakt info(at)stiansenstiftelsen.no.

I årets, og stiftelsens sjette tildeling, støtter Dag S. Stiansens Stiftelse 12 prosjekter innen dyrevelferd med nesten en halv million kroner.

Dag S. Stiansens Stiftelse ble etablert i 2013 med formål å ivareta dyrenes interesser. Stiftelsen deler årlig ut midler til prosjekter som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk informasjonsarbeid om dyrevelferd og lignende. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I 2018 støtter stiftelsen 12 prosjekter med nesten en halv million kroner.

– Mange organisasjoner og enkeltmennesker jobber utrettelig for å forbedre dyrenes velferd. Det setter vi stor pris på, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Dag S. Stiansens Stiftelse består av et Stiftelsesråd gir sine anbefalinger til styret. Rådsmedlemmene er Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

– Ett prosjekt er spesielt interessant i år. NOAH vil skrive en rapport som vil synliggjøre uheldige konsekvenser av Hundeloven som kan bidra til at ufarlige hunder må avlives. Vi håper at NOAH vil jobbe sammen med andre organisasjoner for å få mest mulig effekt av arbeidet, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen

Hvert år deler også Dag S. Stiansens Stiftelse ut Stiansenprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. I år mottok ikke stiftelsen et tilstrekkelig antall gode nominasjoner, og styret besluttet derfor – i samråd med Stiftelsesrådet – å ikke dele ut prisen.

– Vi ønsker å takke for alle nominasjoner, og ser frem til å dele ut prisen neste år igjen, sier Lingaas.

 Organisasjoner som mottar prosjektstøtte i 2018:

 • Foreningen for omplassering av dyr (FOD)
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
 • «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
 • Pinnsvinhjelpen
 • Fuglehjelpen
 • Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
 • AniCura Grünerløkka
 • Moss og Omegn Dyrebeskyttelse
 • Anima – Stopp dyremishandling
 • Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn
 • Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

For mer informasjon, vennligst kontakt info(at)stiansenstiftelsen.no.

Dyrevernalliansen tildeles Stiansenprisen 2017 for organisasjonens arbeid for å bedre dyrevernet i Norge. Prisen deles ut av Dag S. Stiansens Stiftelse, og består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert kunstner Elena Engelsen.

– Dyrevernalliansen har jobbet utrettelig i en årrekke for å sette dyrevelferdsspørsmål høyere opp på den politiske dagsorden i Norge. Vi setter stor pris på Dyrevernalliansens arbeid og ønsker derfor å hedre organisasjonen med Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Ekstraordinær innsats for dyrene
Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et uavhengig ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– Gjennom hardt og strategisk arbeid har Dyrevernalliansen bidratt til å forbedre dyrs stilling i det norske samfunnet. Slik bidrar organisasjonen til å styrke norsk dyrevelferd hver eneste dag. Det gjør Dyrevernalliansen til en svært verdig mottaker av Stiansenprisen, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet gir sine anbefalinger til styret. Rådet består av Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har stiftelsen delt ut en halv million norske kroner til 16 prosjekter og organisasjoner:

• Foreningen for omplassering av dyr
• NOAH – for dyrs rettigheter
• Prosjektet «Svanene i Sandvika trenger deg» ved Marianne Fagerstrøm
• Dyrevernalliansen
• Dyrevern Ung
• Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
• Prosjektet «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
• Maoland shelter i Romania
• Dyrenes Hus – Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn
• Takis Shelter på Kreta
• Pinnsvinhjelpen
• Fuglehjelpen
• Norsk Viltsykehus
• Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
• Föreningen för Höörs Hemlösa Katter i Sverige
• Støtt gatehunder i Bosnia

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Veterinær Toralf B. Metveit tildeles Stiansenprisen 2016 for sitt livslange engasjement for dyr. Prisen deles ut av Dag S. Stiansens Stiftelse, og består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Toralf B. Metveit har vært en forkjemper for dyrs interesser gjennom et langt liv, både i rollen som veterinær og gjennom en rekke organisatoriske verv. Vi setter stor pris på Metveits arbeid og ønsker å hedre ham med Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et uavhengig ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– Metveit har gitt et stort og verdifullt bidrag til bedring av dyrevelferd hos ulike dyregrupper ved å tale deres sak i flere tiår. Han er en verdig mottaker av Stiansenprisen, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet gir sine anbefalinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har det blitt delt ut mer enn 460.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

• Foreningen for omplassering av dyr
• NOAH – for dyrs rettigheter
• Prosjektet «Svanene i Sandvika trenger deg» ved Marianne Fagerstrøm
• WWF-Norge
• Dyrevernalliansen
• Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
• Prosjektet «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
• Dyrevern Ung
• Föreningen för Höörs Hemlösa Katter
• Viltgruppa på Veterinærinstituttet i Oslo

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Dyreverner Frank Nervik tildeles Stiansenprisen 2015 for sitt arbeid med å avdekke forholdene på norske pelsdyrfarmer gjennom dokumentaren «Pels». Prisen, som utdeles av dyrestiftelsen Dag S. Stiansens Stiftelse, består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Frank Nervik har gjort en stor og viktig innsats for pelsdyr i Norge. Han er en verdig mottaker av Stiansenprisen, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner i inn- og utland, og et ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

– I år mottok vi flere nominasjoner knyttet til dokumentaren «Pels» som ble vist på NRK i fjor vinter. Stiftelsesrådet mener at Frank Nervik har gjort et meget viktig arbeid med å avdekke forholdene for pelsdyr i norske pelsdyrfarmer, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Det uavhengige stiftelsesrådet gir anbefalinger og tilrådinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i WPSA Sverige, Maria Været Veggeland, etolog, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Vervet i rådet er personlig og ulønnet.

Hundretusener i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse deler også ut økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I år har det blitt delt ut 375.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

 • Foreningen for omplassering av dyr
 • NOAH
 • Marianne Fagerstrøm – «redd svanene i Sandvika»
 • WWF-Norge
 • Pinnsvinhjelpen
 • Michael J. Baines – «gatehunder i Thailand»
 • Dyrevernalliansen

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Organisasjonen Norecopa tildeles årets Stiansenpris for deres arbeid med å erstatte og redusere bruk av forsøksdyr i forskning. Prisen, som utdeles av dyrestiftelsen Dag S. Stiansens Stiftelse, består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Bruk av forsøksdyr er noe jeg ikke liker. Norecopa gjør et veldig viktig arbeid og de fortjener både ros og oppmerksomhet. Derfor er det hyggelig å kunne gi prisen til dem, sier Dag S. Stiansen, grunnlegger og styreleder i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner landet over, og et ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

Prisvinner. Sekretariatsleder i Norecopa, Adrian Smith. Foto: Norecopa

– Bruk av forsøksdyr er en etablert praksis i medisinsk forskning og kan bidra til viktig ny kunnskap, men er meget omdiskutert. Det er derfor viktig at denne virksomheten reduseres så mye som mulig og at det arbeides aktivt for å unngå at dyr lider. Norecopa gjør et viktig arbeid for å redusere bruken av forsøksdyr ved å finne gode alternativer. Dette gjøres blant annet ved å presentere en oppdatert database over alternativer og kunnskap som kan gi faktiske forbedringer for disse dyrene, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Det uavhengige stiftelsesrådet gir anbefalinger og tilrådinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i WPSA Sverige, Maria Været Veggeland, etolog, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Vervet i rådet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse bistår – i tillegg til Stiansenprisen – prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd med økonomisk støtte. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsens nettside. I år har stiftelsen delt ut 450.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

• FOD-gården
• Minding Animals
• SOS Animal Sri Lanka
• Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren
• Norecopa
• Kattfotens Katthem
• Dyrebeskyttelsen Norge, avd. Bergen og Hordaland
• Dyrevern Ung
• Prosjektet «Forby pelsfarmene»
• Fabelfjord AS – filmprosjekt
• NOAH

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no.

Dag S. Stiansens Stiftelse har besluttet å tildele årets Stiansenpris til den norske dyreorganisasjonen NOAH. Stiftelsen trekker spesielt frem NOAHs arbeid for dyrs rettigheter og et eget dyrepoliti som bakgrunn for tildelingen.    

– NOAH er en organisasjon som jobber for at dyr skal ha det best mulig, og jeg er veldig glad for å kunne gi prisen til dem. Arbeidet deres for opprettelsen av et eget dyrepoliti er noe jeg og Trine liker spesielt godt, sier Dag S. Stiansen.

Stiansenprisen består av en skulptur av billedhugger Elena Engelsen og et økonomisk bidrag på 50.000 norske kroner. Prisen – som deles ut for første gang i år – utdeles årlig, og da til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste. Det er Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse som innstiller kandidater til styret i stiftelsen basert på nominasjoner som har kommet inn, mens styret fatter en endelig beslutning.

– Stiftelsen har mottatt en rekke gode nominasjoner til Stiansenprisen. Stiftelsesrådet har gått gjennom de ulike forslagene og setter pris på det store engasjementet som vises for dyrs velferd og interesser både fra privatpersoner og ulike organisasjoner. Ved årets utdeling er det lagt vekt på et bredt arbeid for bedring av dyrs rettigheter og ivaretakelse av deres interesser, sier Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet er et uavhengig ekspertorgan som gir anbefalinger og tilrådinger til styret, og består av personer med kompetanse og engasjement innenfor dyrevelferd. Rådet består av: Frode Lingaas, professor ved Norges veterinærhøgskole, Guri Larsen, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i the World Society for the Protection of Animals Sverige, Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i Mattilsynet, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Medlemmene sitter for en periode på to år, og vervet er ulønnet.

Utdeling av prosjektstøtte

Dag S. Stiansens Stiftelse gir også årlig økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner som fremmer dyrenes interesser. I år har det blitt delt ut 480.000 norske kroner fordelt på følgende prosjekter/organisasjoner:

 • Solplassen omplassering og hjem for gamle eierløse hunder
 • Håvard Rosenlund v/ University of KwaZulu-Natal – doktorgradprosjekt om Maputaland-leoparder
 • Dyrebeskyttelsen Oslo og omegn – Dyrenes Hus
 • NOAH – prosjektet «Elefanter ut av sirkus»*
 • Dyrevernalliansen
 • Romanian Stray Dogs Ploiesti
 • Norsk Viltsykehus
 • Dyrevern Ung

Tildelingene er basert på søknader som har kommet inn til stiftelsen. Prosjektene og organisasjonene som mottar økonomisk støtte vil bli fulgt opp for å sikre at pengene går til øremerket bruk. Driften av prosjektene/organisasjonene og deres fremtidige initiativer er utenfor stiftelsens ansvarsområde.

* Rådsmedlem Maria Været Veggeland erklærte seg inhabil i behandlingen av denne søknaden. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no.

Dag S. Stiansens Stiftelse annonserer vinneren av Stiansenprisen 2013 og mottagere av prosjektstøtte 31. oktober 2013.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Dag S. Stiansens Stiftelse vil fremover behandle søknader om prosjektstøtte hvert halvår, og ikke på løpende basis. Neste behandlingsperiode er våren 2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no

Older Entries