Til alle som har søkt om tildeling fra stiftelsen i 2021

Stiansen Stiftelsen har dessverre hatt problemer med serveren sin i sommervarmen. Derfor ber vi alle som har sendt søknad om prosjektstøtte om å sende søknaden på nytt. På grunn av dataproblemene utsetter vi søknadsfristen til 1. oktober 2021.

Vi beklager det inntrufne.