Stiansenprisen 2014 til Norecopa

Organisasjonen Norecopa tildeles årets Stiansenpris for deres arbeid med å erstatte og redusere bruk av forsøksdyr i forskning. Prisen, som utdeles av dyrestiftelsen Dag S. Stiansens Stiftelse, består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Bruk av forsøksdyr er noe jeg ikke liker. Norecopa gjør et veldig viktig arbeid og de fortjener både ros og oppmerksomhet. Derfor er det hyggelig å kunne gi prisen til dem, sier Dag S. Stiansen, grunnlegger og styreleder i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner landet over, og et ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

Prisvinner. Sekretariatsleder i Norecopa, Adrian Smith. Foto: Norecopa

– Bruk av forsøksdyr er en etablert praksis i medisinsk forskning og kan bidra til viktig ny kunnskap, men er meget omdiskutert. Det er derfor viktig at denne virksomheten reduseres så mye som mulig og at det arbeides aktivt for å unngå at dyr lider. Norecopa gjør et viktig arbeid for å redusere bruken av forsøksdyr ved å finne gode alternativer. Dette gjøres blant annet ved å presentere en oppdatert database over alternativer og kunnskap som kan gi faktiske forbedringer for disse dyrene, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Det uavhengige stiftelsesrådet gir anbefalinger og tilrådinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i WPSA Sverige, Maria Været Veggeland, etolog, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Vervet i rådet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse bistår – i tillegg til Stiansenprisen – prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd med økonomisk støtte. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsens nettside. I år har stiftelsen delt ut 450.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

• FOD-gården
• Minding Animals
• SOS Animal Sri Lanka
• Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren
• Norecopa
• Kattfotens Katthem
• Dyrebeskyttelsen Norge, avd. Bergen og Hordaland
• Dyrevern Ung
• Prosjektet «Forby pelsfarmene»
• Fabelfjord AS – filmprosjekt
• NOAH

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no.