Dyreorganisasjonen NOAH tildeles Stiansenprisen 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse har besluttet å tildele årets Stiansenpris til den norske dyreorganisasjonen NOAH. Stiftelsen trekker spesielt frem NOAHs arbeid for dyrs rettigheter og et eget dyrepoliti som bakgrunn for tildelingen.    

– NOAH er en organisasjon som jobber for at dyr skal ha det best mulig, og jeg er veldig glad for å kunne gi prisen til dem. Arbeidet deres for opprettelsen av et eget dyrepoliti er noe jeg og Trine liker spesielt godt, sier Dag S. Stiansen.

Stiansenprisen består av en skulptur av billedhugger Elena Engelsen og et økonomisk bidrag på 50.000 norske kroner. Prisen – som deles ut for første gang i år – utdeles årlig, og da til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for dyrenes beste. Det er Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse som innstiller kandidater til styret i stiftelsen basert på nominasjoner som har kommet inn, mens styret fatter en endelig beslutning.

– Stiftelsen har mottatt en rekke gode nominasjoner til Stiansenprisen. Stiftelsesrådet har gått gjennom de ulike forslagene og setter pris på det store engasjementet som vises for dyrs velferd og interesser både fra privatpersoner og ulike organisasjoner. Ved årets utdeling er det lagt vekt på et bredt arbeid for bedring av dyrs rettigheter og ivaretakelse av deres interesser, sier Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiftelsesrådet er et uavhengig ekspertorgan som gir anbefalinger og tilrådinger til styret, og består av personer med kompetanse og engasjement innenfor dyrevelferd. Rådet består av: Frode Lingaas, professor ved Norges veterinærhøgskole, Guri Larsen, professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i the World Society for the Protection of Animals Sverige, Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i Mattilsynet, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Medlemmene sitter for en periode på to år, og vervet er ulønnet.

Utdeling av prosjektstøtte

Dag S. Stiansens Stiftelse gir også årlig økonomisk støtte til prosjekter og organisasjoner som fremmer dyrenes interesser. I år har det blitt delt ut 480.000 norske kroner fordelt på følgende prosjekter/organisasjoner:

  • Solplassen omplassering og hjem for gamle eierløse hunder
  • Håvard Rosenlund v/ University of KwaZulu-Natal – doktorgradprosjekt om Maputaland-leoparder
  • Dyrebeskyttelsen Oslo og omegn – Dyrenes Hus
  • NOAH – prosjektet «Elefanter ut av sirkus»*
  • Dyrevernalliansen
  • Romanian Stray Dogs Ploiesti
  • Norsk Viltsykehus
  • Dyrevern Ung

Tildelingene er basert på søknader som har kommet inn til stiftelsen. Prosjektene og organisasjonene som mottar økonomisk støtte vil bli fulgt opp for å sikre at pengene går til øremerket bruk. Driften av prosjektene/organisasjonene og deres fremtidige initiativer er utenfor stiftelsens ansvarsområde.

* Rådsmedlem Maria Været Veggeland erklærte seg inhabil i behandlingen av denne søknaden. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no.