Endring i behandling av søknader om prosjektstøtte

Dag S. Stiansens Stiftelse vil fremover behandle søknader om prosjektstøtte hvert halvår, og ikke på løpende basis. Neste behandlingsperiode er våren 2014.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no