Dag S. Stiansens Stiftelse åpen for søknader

Dag S. Stiansens Stiftelse har nå åpnet for innsendelse av søknader til støtte. Du eller din organisasjon kan søke om støtte her på nettsiden. Stiftelsen har mottatt svært mange henvendelser siden lanseringen i mars i år.

– Engasjementet rundt lanseringen har vært overveldende. Vi har fått mange fantastiske tilbakemeldinger fra engasjerte mennesker med store hjerter. Det er inspirerende og flott å oppleve at så mange arbeider for dyrenes interesser, sier Terje Pedersen, daglig leder i Stiansen Eiendom.

Stiftelsen skal kunne tilgodese enkeltpersoner, sammenslutninger eller prosjekter som etter styrets oppfatning direkte eller indirekte bidrar til fremme av Stiftelsens formål.

Stiftelsen vil dele ut midler på to måter:

Stiansenprisen: er en pris som skal deles ut hvert år til noen som har gjort en viktig innsats for dyrenes velferd. Det er nå åpent for å nominere privatpersoner eller virksomheter som har utmerket seg i kampen for dyrenes rettigheter ved å fylle ut søknadsskjemaet her på stiftelsens nettside.

Frist for å nominere personer til Stiansenprisen er 1. august hvert år. Prisen deles ut i oktober hvert år.

Prosjektstøtte: Man kan også søke om støtte til ulike prosjekter knyttet til dyrevelferd gjennom skjemaet som ligger under «Prosjektstøtte». Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til større og mindre prosjekter på løpende basis.

Hvilke prosjekter som tilgodesees med økonomisk støtte og hvem som vinner Stiansenprisen vil bli avgjort av Stiftelsens styre etter innstilling fra Stiftelsesrådet – et ekspertråd.