Archive for mars, 2013

Dag S. Stiansen har opprettet Dag S. Stiansens stiftelse, med formål om å verne om dyrs interesser. Stiftelsen er nå formelt godkjent av Stiftelsestilsynet og registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvert år vil stiftelsen dele ut Stiansenprisen til personer eller virksomheter som har utmerket seg innenfor dyrevelferd. Stiftelsen vil også gi økonomisk støtte til formål som jobber for dyrevelferd.

– Dyr er blant de svakest stilte i samfunnet, fordi de ikke har mulighet til å si ifra selv. Både jeg og min kone har derfor lenge hatt et stort engasjement for dyrevelferd. Med denne stiftelsen ønsker vi å gi noe tilbake til samfunnet ved å gi støtte til dem som jobber for dyrenes interesser, sier Dag S. Stiansen.

Hvem som tildeles Stiansenprisen og hvilke tiltak som får prosjektstøtte vil bli avgjort av stiftelsesstyret. Stiftelsesstyret vil få bistand fra et ekspertråd. Rådet skal bestå av mennesker som har god kunnskap om arbeidet for dyrs rettigheter.

Stiftelsen vil arve hele Stiansens formue når ekteparet Stiansen går bort. Helt siden Dag S. Stiansens testamente i 1986 har Dag hatt et klart ønske om å opprette en stiftelse. Stiftelsen skal på kort sikt finansieres av kontantinnskudd og aksjer fra eiendomsselskapet Stiansen Eiendom. På lang sikt har Dag og Trine Stiansen testamentert alle sine verdier til stiftelsen, etter at Dag S. Stiansens arvinger har fått sin lovmessige del av arven.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info(at)stiansenstiftelsen.no